Inverter Hoà Lưới ON-GRID Inhenergy Dân Dụng SI-6K-S2

Chúng tôi sử dụng MPPT kép cho cấu trúc mái với các hướng khác nhau để điều khiển chính xác hơn và sản xuất điện năng cao hơn. Với dòng điện đầu vào MPPT tối đa là 14A, nó hoàn toàn tương thích với các mô-đun hiệu suất cao.

Danh mục: