NỀN TẢNG EMS CỦA INHE

Hệ thống giám sát ứng dụng INHE EMS & INHElink APP cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về cách thức hoạt động của nhà máy PV、Hệ thống lưu trữ năng lượng. INHE EMS PLATFORM đáp ứng các yêu cầu giám sát toàn diện như hệ thống kết nối lưới, không nối lưới và hệ thống lưu trữ. Người dùng có thể nắm bắt tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm tình trạng sản xuất, tiêu thụ, lưới điện và pin từ biểu đồ dòng năng lượng. Với trải nghiệm trực quan đầy đủ, hiển thị dữ liệu thân thiện với người dùng và các chức năng giám sát toàn diện, INHE EMS PLATFORM giúp mọi người quản lý năng lượng thông minh dễ dàng hơn.